werkwijze Bureau Bramer Zeist

De vier principes van bureau Bramer

Je komt bij mij met een wens, een droom, een plan. Van daaruit begint mijn proces. En dat kenmerkt zich, in elke fase, door vier uitgangspunten.

MENSEN zijn de gebruikers van een gebouw en staan altijd centraal. Hoe wil jij wonen, werken of recreëren? Wat heb je écht voor ogen? Want hoe jij het gebouw gaat gebruiken, bepaalt voor een groot deel het ontwerp. Samen met jou verken ik graag de ideeën achter jouw wens. Door juist in het begin intensief te overleggen.

Alleen met een uitgekiende COMPOSITIE zie je dat een gebouw echt klopt. Daarom besteed ik hier veel aandacht aan. Hoe ligt het gebouw op het terrein? Hoe vloeien de ruimtes mooi in elkaar over? Hoe passen de verschillende materialen het beste bij elkaar? Op al deze niveaus zoek ik naar de optimale samenhang.

TECHNIEK bepaalt de fysieke mogelijkheden van een gebouw. Niet alleen bouwtechniek, ook regelgeving, bouwfysica en bouwkosten. Dankzij mijn brede opleiding, jarenlange ervaring en nieuwsgierige aard beschik ik over veel kennis op al deze gebieden.

DUURZAAMHEID vind ik van grote waarde. Het is in ieders belang om de wereld om ons heen leefbaar te houden. Ik vind dat je als ontwerper moet proberen hier zo veel mogelijk aan bij te dragen. Duurzaamheid in het ontwerp gebruik ik in de breedste zin van het woord. Niet alleen door gebruik van materialen en installaties met een lage milieubelasting. Maar ook door toekomstbestendig ontwerpen, zoeken naar mogelijkheden voor herbestemming en meervoudig gebruik van ruimten.