Nieuwbouw Brede school Houten

Begin 2012 kreeg ik, door een aanbesteding van gemeente Houten, opdracht om het ruimtelijk concept te ontwikkelen voor de bouw van Brede School Limes.

De school huisvest de volgende partijen:
-de Aventurijn, een katholieke basisschool met 17 lokalen
-Montessori Houten, een school 6 met groepsruimten
-KMN Kind&co met 3 groepsruimten KDV, 1 eigen groepsruimte NSO en ca. 250m2 NSO in deelgebruik
-een gymlokaal met kleedruimten
-gezamenlijke ruimten zoals een aula met podium, atelier/kookruimte, 2 speellokalen.

Mijn opdracht hierbij was het vertalen van het Programma van Eisen naar plattegronden, een ruimtelijk plan en een beeldkwaliteitsplan voor het uiterlijk. Daarbij heb ik veel aandacht besteed aan het goed samenbrengen van de verschillende gebruikers onder een dak. Door veel overleg en slim ruimtegebruik is een concept bedacht waarbij iedere gebruiker zijn eigen plek heeft, maar het totale gebouw wel een geheel vormt.

In samenwerking met architect van den Berg Houten zijn deze plannen vertaald naar het definitieve gebouwontwerp. De materialisering, kleuren en afwerkingen heb ik tijdens de bouwbegeleiding samen met de gebruikers bepaald.

Parallel hieraan ben ik begonnen met het ontwerp van het interieur. Hier gold ook weer het principe van uniformiteit van het geheel versus individuele uitstraling per gebruiker. Zo is de vloerafwerking van de gezamenlijke ruimte doorgelegd in de gangzones door het hele gebouw. De groepsruimten, kantoren etc. kregen vervolgens vloerafwerkingen die specifiek bij de gebruiker passen. Verder onderscheid is gemaakt met de kleuren van de deuren en gietvloeren van de toiletruimten.

ontworpen in dienst van Architectenbureau van der Zee

Date:

Category: