BOUWEN MET BUREAU BRAMER

Dromen, wensen, plannen. Je hebt iets prachtigs voor ogen. Kan dit? Mag dit? Wat zou dit kosten?

Wat je van mij kunt verwachten is een oplossing waarin ik mijn kwaliteiten en kennis combineer met jouw wensen. Dit kan ik concreet voor je doen:

Een vrijblijvende kennismaking
Om elkaar te leren kennen en alle tijd te hebben om je wensen te bespreken. Hierna kan ik een planning maken en een kostenraming per fase.

Schetsontwerp
Een ontwerpproces gaat van grof naar fijn. Beginnend bij het concept, een abstract idee waar we tijdens het hele proces op teruggrijpen. Voor een eenvoudig project als een dakkapel is dit niet heel relevant, voor een woonhuis of nog groter des te meer. Op basis van het concept maak ik het schetsontwerp. Dit bespreken we uitgebreid. Naast schetsen maak ik ook veel gebruik van 3d-visualisaties om een goed beeld te geven van het ontwerp.

Bouwkundige tekeningen
Het schetsontwerp teken ik uit in bouwkundige tekeningen, het voorlopig ontwerp. Deze set tekeningen bevat de bouwkundige hoofdstructuur in plattegronden, gevels en doorsneden. Evenals de exacte maatvoering en materialisering.

Omgevingsvergunning
Als de tekeningen helemaal naar wens zijn, maak ik alles klaar om de omgevingsvergunning in te dienen bij de gemeente.  Ik zoek een constructeur, een installatieadviseur en begeleid hun technische uitwerking. Zelf toets ik het plan aan bouwbesluit en andere relevante regelgeving. Alle input wordt verwerkt in de tekeningen, dit is het definitief ontwerp.

Selecteren van de juiste aannemer
Als de vergunning binnen is, is het tijd een geschikte aannemer te vinden. Dankzij een goede technische omschrijving en tekeningen opgewerkt naar besteksniveau, sta je als opdrachtgever heel sterk tijdens de aanbesteding en de bouw. Alle aannemers rekenen namelijk met dezelfde, heldere uitgangspunten. Bovendien heb je een goede juridische basis, mocht er onverhoopt tijdens de bouw toch onenigheid ontstaan.

Begeleiding tijdens de bouw
De aannemer is bekend, de uitvoeringsfase kan beginnen. Er moeten nog veel keuzes worden gemaakt en de bouw kan altijd onvoorziene situaties opleveren. Ik bied graag bouwbegeleiding aan om jullie in dit deel van het proces bij te staan. Daarnaast zorgt een set werktekeningen er nog beter voor dat het project er tot in detail uit komt te zien zoals we samen hebben bedacht.

De oplevering
De oplevering is een mooie mijlpaal! Ik maak een proces verbaal van oplevering waarin eventuele onvolkomenheden helder worden beschreven. Daarna maken we afspraken met de aannemer. Over de termijn waarin de opleverpunten worden opgelost en hoe dit verder financieel  wordt afgehandeld.

Nazorg
Een vaak vergeten punt. Maar ik kom graag na verloop van tijd nog een keer langs om te kijken of alles functioneert naar behoren. Ook wil ik dan weten of er nog losse eindjes met bijvoorbeeld de aannemer of gemeente zijn die ik kan oplossen.